“SILADAN UZAKTA” DEĞİL, ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA FAKİR BAYKURT YANIMIZDA

“SILADAN UZAKTA” DEĞİL, ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA FAKİR BAYKURT YANIMIZDA

“SILADAN UZAKTA” DEĞİL, ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA FAKİR BAYKURT YANIMIZDA

Dil Derneği

11 Ekim 2019 - Saat: 10.00
11 October 2019 - Time: 10 am

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

10-00-11.00: Açılış Konuşmaları
Sevgi ÖZEL - Dil Derneği Başkanı
Kenan KOCATÜRK- Literatür Yayınevi Kurucusu
 
11.30- 13.00: Birinci Oturum
Köy Enstitülü Delikanlı, Tös Başkanı Fakir Baykurt
Yöneten: Niyazi ALTUNYA
Konuşmacılar:  
Yıldırım KAYA
Şenal Sarıhan
Erdal Atıcı
 
14.30- 16.00: İkinci Oturum
Düşünür, Yazar Fakir Baykurt
Yöneten: Adnan ÖZYALÇINER
Hidayet KARAKUŞ
Nursel Duruel
Tahir Şilkan
16.30- 17.30: Üçüncü Oturum
Yanımızdaki Fakir Baykurt
Yöneten: Işık KANSU
Konuşmacı: Işık BAYKURT
18.00-20-00: Kokteyl
 
Etkinlik ücretsizdir. Katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.