İKLİM KRİZİNİN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ

İKLİM KRİZİNİN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ

İKLİM KRİZİNİN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ

Tez-Koop-İş Sendikası

5-6 Ekim 2019 - Saat: 10.00
5-6 October 2019 - Time: 10 am

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

Tez-Koop-İş Sendikası İklim Krizini Tartıştırıyor.

Küresel iklim değişikliği günümüzün en yakıcı sorunu haline gelmiş durumda. Hatta artık iklim değişikliğinin de ötesinde bir iklim krizinin içerisinde yer alıyoruz. Dünya bizim ve gelecek nesiller için yaşanamaz bir hale geliyor.

İnsanlık, oluşumunda katkısı olmadığı dünyanın yok olmasında ana aktör konumunda. Doğanın ve tüm canlıların yaşam hakları egemen sınıfların daha çok para kazanma hırsı yüzünden ellerinden alınırken, buna dur demek için bir şeyler yapacak insiyatifler zorunluluk haline gelmiş durumda.

Tez-Koop-İş Sendikası bu önemli soruna dikkat çekmek için 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde “İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etkileri” konulu bir çalıştay düzenleyecektir. 

İki gün sürecek olan çalıştaya İklim krizini kendisine dert edinen akademisyen, aktivist, hukukçu ve uluslararası sendikal örgütlerin temsilcileri katılacaktır.

Etkinlik sabah 10.00’da başlayıp akşam 18.00’e kadar devam edecektir.

Çalıştay süresince yapılacak sunumlarda ve tartışmalarda:
İklim krizi neyi ifade etmektedir ve topluma yaşayışa ne tür etkileri olacaktır?
İklim krizi ile birlikte çalışma hayatında niteliksel ve niceliksel olarak ne tür değişimler yaşanacaktır?
Çalışma hayatındaki değişimlerle ilgili hükümete, işçi, işveren örgütlerine düşen sorumluluklar nelerdir?
İklim krizinin çalışma hayatında yaratacağı olumsuz etkileri gidermek için ne tür işbirlikleri oluşturulabilir?
Bu konuda dünyadaki iyi örnekler nelerdir? gibi soruların yanıtları aranacaktır.
 
Etkinlik ücretsizdir. Katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.