PROF. DR. ALBERT ECKSTEİN YAŞAMI VE ANADOLU İZLENİMLERİ

PROF. DR. ALBERT ECKSTEİN YAŞAMI VE ANADOLU İZLENİMLERİ

PROF. DR. ALBERT ECKSTEİN YAŞAMI VE ANADOLU İZLENİMLERİ

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü

1 - 18 Ekim 2019
Açılış Tarihi: 08 Ekim 2019 - Saat: 18.00
1 - 18 October 2019
Opening Date: 8 October 2019 - Time: 6 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey Exhibition Hall

Prof. Dr. Albert Eckstein, ABD ve İngiltere’den iş teklifleri almış olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine sunulan asil görev fırsatını bir dakika bile tereddüt etmeden kabul ederek, aynı ay içinde Ankara’da çalışmaya başlayan bir doktor. Prof.Dr. Eckstein Birinci Dünya Savaşında Alman cephesindeki gösterdiği başarı nedeniyle şeref madalyası kazanmış olmasına rağmen nazi boyunduruğu altındayken vatanı Almanya’yı terkedip 1935-1950 yılları arasında Anadolu’da bir çocuk hekimi olarak görev yapıyor.

Bu etkinlik, Dr.Eckstein’in hem Ankara Numune Hastanesi’ndeki hem de köylerdeki hastalara verdiği sağlık hizmetlerine olduğu kadar, o dönemin yaşam koşullarına da ışık tutan konferanslar ve kendi çektiği Anadolu insanlarının fotoğraf sergisinden oluşuyor. Prof. Eckstein Türkiye’yi ve Türkleri o kadar seviyor, ülkeyi de o kadar çok benimsiyor ki, cümlelerine ‘’biz’’ diyerek başlıyor.

Prof. Eckstein’in ikinci görevi, Ankara Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği kurmak oluyor. İlk asistanları İhsan Doğramacı ile Selahattin Tekand, ilk doçenti ise Bahtiyar Demirağ oluyor. 1949 yılının son günlerinde, harp sonrası fakirleşmiş Almanya’ya davet ediliyor. Prof. Eckstein memleketine döndükten altı ay sonra vefat ediyor. Eşi Erna ve üç çocuğu ülkemizle ilişkilerini senelerce koparmıyorlar. Erna Eckstein son yıllarında Türkiye hatıralarını yazıyor.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü işbirliği ile üniversitelerle, meslek odalarıyla ve Ankara’daki ilgili büyükelçiliklerle ortak bir çalışma yapılarak, “Cumhuriyet Döneminin İlk yıllarında Ankara ve Çankaya’da Yabancı Bilim ve Sanat İnsanlarının İzleri” konulu uluslararası katılımlı etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, 2017 yılında alman kent plancı ve siyasetçi Ernst Reuter, 2018 yılında alman müzik eğitmeni ve sanatçı Eduard Zuckmayer ile ilgili etkinlikler düzenlenmiştir. Bu yıl da Çankaya’da Alman Bilim ve Sanat İnsanlarının İzleri etkinlikleri serimize Prof. Dr. Albert Eckstein’ın Hayatı ve Anadolu İzlenimleri konulu konferans ve Eckstein’ın fotoğraflarından oluşan bir sergi ile devam ediyoruz.

8 Ekim 2019 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonunda yapılacak etkinliğimiz saat 13.30’da başlayacak. Türkçe - Almanca (simultane çeviri ile) sunumların yer aldığı konferanslarımızda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyetinin çocuk sağlığı ve önleyici tıp alanında gerçekleştirdiği devrimi çok yönlü olarak betimleyeceğiz.

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul ve Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Bölümü ile Kontrast Fotoğraf Dergisi işbirliğinde oluşturulan sergimiz Prof. Eckstein’ın şimdiye dek hiçbir yerde sergilenmemiş, erken Cumhuriyet döneminde günlük yaşama dair seçkin fotoğraflardan oluşuyor.

Açılış kokteyli 8 Ekim 2019 tarihinde saat 18.00’da gerçekleşecektir.