SALT ANKARA KONUŞMALARI: KENTSEL YEŞİL ALANLAR

SALT ANKARA KONUŞMALARI: KENTSEL YEŞİL ALANLAR

SALT ANKARA KONUŞMALARI: KENTSEL YEŞİL ALANLAR


18 Mayıs 2019 - Saat: 14.00
18 May 2019 - Time: 2 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center - Gülten Akın Hall

Gençlik Parkı, Ankara (tarihi bilinmiyor)
SALT Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
 
Kentsel yeşil alanlar, kentlilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı bakımından temel bir gereksinim olarak ele alınıyor mu? Burcu Ayan, Ankara özelinde kent parklarını incelediği doktora tezinden hareketle açık alanların rolleri ve bireyler üzerindeki etkilerini anlatacak.
 
Burcu Ayan, Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2007’den bu yana kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projeleri üretiyor.
 
Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir.
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: salt.ankara@saltonline.org