ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 
Açılış Tarihi ve Saati: 10 Mayıs 2019 - 18.00
Opening Date and Time: 10 May 2019 - 6 pm
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey Exhibition Hall

Gazi Üniversitesi bünyesinde kurularak yapılandırma çalışmalarına başlayan ve 2007 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlanan Güzel Sanatlar Fakültemiz, sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve teknoloji ile donatılmış, sanatı topluma sunmada insana özgü değerleri de ön plana alarak hazırlanmış olan bu karma sergi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde izleyicilerle buluşacaktır.