CONVEX

CONVEXAçılış Tarihi ve Saati: 10 Mayıs 2019 - 19.00
Opening Date and Time: 10 May 2019 - 7 pm
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

Bilkent Üniversitesi GSTMF Öğretim Elemanları Sergisi
 
İ.D. Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Öğretim Görevlileri, ’Konveks’ ana başlığı altında bugüne kadarki en geniş katılımıyla, karma bir Sanat ve Tasarım sergisiyle izleyicisiyle buluşuyor. Mimarlık (ARCH), İletişim ve Tasarım (COMD), Güzel Sanatlar (FA), Grafik Tasarım (GRA), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (IAED) ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (LAUD) Bölümleri Öğretim Elemanları ve Öğretim Elemanları danışmanlığında çalışan Lisansüstü Öğrencilerinin sanatsal çalışmalarından oluşan sergi 9 - 21 Mayıs 2019 tarihlerinde, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Eren Eyüboğlu Sergi Salonunda görülebilir.