FARKLI RENKLERLE ENGELSİZ SANAT

FARKLI RENKLERLE ENGELSİZ SANAT

FARKLI RENKLERLE ENGELSİZ SANAT


Açılış Tarihi ve Saati: 10 Mayıs 2019 - 14.00
Opening Date and Time: 10 May 2019 - 2 pm
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Füreya Koral Sergi Salonları
Contemporary Arts Center - Füreya Koral Exhibition Halls