PERU AMAZONLARI

PERU AMAZONLARI


PERUVIAN AMAZON
PERU AMAZONICO
 
Peru Büyükelçiliği
 
Açılış Tarihi ve Saati: 9 Mayıs 2019 - 19.00
Opening Date and Time: 9 May 2019 - 7 pm
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonları
Contemporary Arts Center - Andrei Gennadiyevic Karlov Exhibition Halls

Dünyamızın ciğerleri sayılan Amazon ormanlarının önemli bir kısmı Peru'dadır (yüzölçümü 1.285.000 km²). Pasifik okyanusuna açılan uzun bir kıyının hemen ardında yükselen And dağlarının doğu yamaçlarından başlayan bu muhteşem orman örtüsü yaklaşık olarak Türkiye genişliğindedir.
Bu sergide 18 seçkin fotoğraf sanatçısı kameralarını bu geniş ve müthiş bir çeşitlilik içeren bu bölgenin kadim halklarına çevirmişler. Bu fotoğraflarda efsanevi Amazon nehri kıyılarında yaşayan bu halkların yüzyıllardır süregelen kültürel ve ritüel ifadeleri bize ulaşıyor.
Zaten olağanüstü bioçeşitlilik içeren bu bölge, yerel halkların atalarından miras kalan kadim kültürle daha da zenginleşiyor ve bizleri bu insanlık hazinesinin korunması ve tanıtılmasına davet ediyor.
Una parte importante de los bosques amazónicos, considerados los pulmones de nuestro mundo, se encuentran en el Perú (país con un área de 1,285,000 kilómetros cuadrados). Esta magnífica cubierta forestal, que comienza en las laderas orientales de los Andes que se elevan justo detrás de una larga orilla del Océano Pacífico, es casi del tamaño de nuestro país.
En esta exposición, 18 distinguidos fotógrafos han utilizado sus cámaras en antiguos pueblos de esta región, inmersos en su vasta e inmensa variedad. En estas fotografías, nos llegan las centenarias expresiones culturales y rituales de los pueblos que viven en las orillas del legendario río Amazonas.
Esta región, que incluye una biodiversidad extraordinaria, está enriquecida por la antigua cultura heredada de los antepasados de las poblaciones nativas y nos motiva a la protección y promoción de este tesoro humano.