ZAMANSIZ

ZAMANSIZ


Açılış Tarihi ve Saati: 9 Mayıs 2019 - 18.30
Opening Date and Time: 9 May 2019 - 6.30 pm
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Abidin Dino Exhibition Hall