Kadri Şarman

Kadri Şarman


24 Nisan 2019 - Saat: 19.30
24 April 2019 - Time: 7.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

Koromuz yaklaşık yirmi yıllık koro olup tamamen amatör bir ruhla toplum yararına profesyonel saz heyeti ve TRT sanatçısı bestekar ve ses sanatçısı Sayın Kadri Şarman şefimiz ile çalışan, hiç bir şekilde çıkar beklentisi olmayan, Türk Sanat Müziğine gönül vermiş kişilerin oluşturduğu bir korodur. Toplumcu belediye anlayışına sahip olan Çankaya Belediyesi’ne vermiş oldukları desteklerini sürdürmüş olmalarından dolayı teşekkürlerimizi borç biliriz.
Etkinlik ücretsizdir. Katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.