Hayatı Karikatürlerle Anlatıyoruz

Hayatı Karikatürlerle Anlatıyoruz

Hayatı Karikatürlerle Anlatıyoruz


Karikatür Atöyesi
 
Açılış Tarihi ve Saati: 4 Nisan 2019 - 19.00
Opening Date and Time: 4 April 2019 – 7 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Abidin Dino Exhibition Hall

Karikatür Atölyesi’nde devam eden atölye çalışmaları kapsamında yer alan çocuk ve yetişkin grubunun çalışmalarından oluşan sergi, hayatta yaşanan olayları mizahi bir bakış açısıyla izleyiciye sunmaktadır.