Oda Müziği Konseri

Oda Müziği Konseri

Oda Müziği Konseri


Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Başkent University State Conservatory
 
3 Nisan 2019 - Saat: 19.00
3 April 2019 - Time: 7 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall
 
Etkinlik ücretsizdir. Katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.