İdealist Mektep, Üretken Atölye

İdealist Mektep, Üretken Atölye

İdealist Mektep, Üretken Atölye

İdealist Mektep, Üretken Atölye - 1932’den 1973’e Gazi Resim-İş
Idealist School, Productive Studio - Gazi Arts-Crafts Department from 1932 to 1973
 
SALT
 
Açılış Tarihi ve Saati: 4 Mart 2019 - 18.30
Opening Date and Time: 4 March 2019 - 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Andrey Gennadiyeviç Karlov ve Füreya Koral Sergi Salonları
Contemporary Arts Center - Andrei Gennadiyevic Karlov and Füreya Koral Exhibition Halls

SALT’ın Türkiye sanat tarihine ilişkin araştırmalarına yeni bir katman olarak hazırlanan İdealist Mektep, Üretken Atölye sergisi, SALT Galata’daki sunumunun ardından 4 Mart’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılıyor.
Türkiye’nin modernleşmesi ve ulus inşası süreçlerinin yapı taşlarından Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Resim-İş Bölümü, “iş” fikri üzerine kurulu bir müfredata ve “yaparak öğrenme”ye dayalı bir pedagojik yaklaşıma sahiptir. Özgün nitelikte sanat eğitimi veren bölümün ilkeleri, yetiştirdiği sanatçı öğretmenlerin pratiklerinde ifade bulur. İdealist Mektep, Üretken Atölye, bölümün kurulduğu 1932 ile enstitüde yatılı öğrencilik sisteminin kaldırıldığı 1973 arasındaki dönemi çeşitli kaynaklar, sözlü tarih çalışmaları ve seçili eserlerle görselleştirir.
Gazi Resim-İş’te sanatı işle ilişkilendirerek siyasal ve toplumsal bir seferberlik hâline katma çabası, modern cumhuriyetin gereksinim duyduğu, sanat eğitimi ve üretimine hâkim öğretmenlerin gelişiminde etkili oldu. Bölümde resim, grafik ve modelaj gibi sanat atölyelerinin yanı sıra ağaç, maden ve mukavva işleri gibi uygulamalı iş atölyeleri bulunmaktaydı. Öğrencilere, hem ileride verecekleri resim-iş dersleri hem de kendi pratikleri için muhtelif malzeme tanıtılarak bunlarla üretim yapabilme yetisi kazandırıldı.
Bu çok yönlü ustalık bilgisinin gelecek kuşaklara katkılarını araştıran İdealist Mektep, Üretken Atölye, görüntülü arşiv kayıtları, eğitimci kitapları ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Yeni Adam dergisindeki pedagoji tartışmalarıyla Adnan Turani’nin 1960’lardaki Sanat ve Sanatçılar dergisinin bütün sayıları ve Halkevleri’nin Ülkü dergisinin Resim-İş öğretmenlerince tasarlanmış kapaklarını bir araya getirir. Söz konusu kaynaklara, bölümün öğretmenlerinden ressam ve yazar Malik Aksel’in sanat tarihçisi Martina Becker’in seçkisiyle sunulan tabloları ile Türkiye’de fotoğrafın yaygınlaşmasında önemli bir role sahip Şinasi Barutçu’nun dijital ortama aktarılmış fotoğrafları eşlik eder. Sergide ayrıca, bölümde eğitim vermiş ve almış sanatçılardan Halil Akdeniz, Nevzat Akoral, Malik Aksel, Mustafa Altıntaş, Mustafa Aslıer, Muammer Bakır, Gülgün Başarır, Cengiz Çekil, Osman Dinç, Nevide Gökaydın, Mürşide İçmeli, İsmail Saray, Remzi Savaş, Süleyman Saim Tekcan ve Metin Yurdanur’un seçili işleri yer alır. Serginin ÇSM sunumuna, Ege Berensel’in Türkiye’deki eğitim ve propaganda filmleri üzerine yürüttüğü görsel araştırması İmgeler Okulu’ndan 1950’lerde Resim-İş derslerinde üretilmiş jenerikler ve öğrenci portfolyo kayıtlarının filmleri ile bölüm mezunu öğretmen Recep Cengizkan’ın iş atölyesinden çeşitli malzemeler eklenmiştir.
Ayrıntılı bilgi için: saltonline.org