I+I+I+I Bakış

I+I+I+I Bakış

I+I+I+I Bakış
I+I+I+I The Look
 
Nazan Azeri, Emre Okçuer, Rüçhan Şahinoğlu, Fatma Ünsal
Açılış Tarihi ve Saati: 29 Mart 2019 - 18.00
Opening Date and Time: 29 March 2019 - 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

“I+I+I+I BAKIŞ” adlı sergi 29 Mart - 10 Nisan 2019 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde izlenebilecek. Sergide yer alan dört sanatçı, Nazan Azeri, Emre Okçuer, Rüçhan Şahinoğlu ve Fatma Ünsal,  önemli bir kırılma dönemi yaşayan çağımızda, insana dair olan soruları, insan-insan, insan-doğa, insan-teknoloji-bilim,  insan-kent, insan-doğa-kültür arasındaki ilişkiler bağlamında sorguluyorlar.  Her sanatçı, kendi farklı bakış açısından ele aldığı durumları kendi anlatım dili ve farklı malzeme kullanımı ile yorumlayarak yanyana getiriyor.