Kardeşlerden Yansımalar Fotoğraf Sergisi

Kardeşlerden Yansımalar Fotoğraf Sergisi

Kardeşlerden Yansımalar Fotoğraf Sergisi

Kardeşlerden Yansımalar Fotoğraf Sergisi
 
Ankara Gönüllü Takımı
 
Açılış Tarihi ve Saati: 29 Mart 2019 - 18.30
Opening Date and Time: 29 March 2019 - 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Abidin Dino Exhibition Hall

Kardeşlerden Yansımalar sergisi, Ankara Gönüllü Takımı Üniversite-Ev projesi kapsamındaki kardeşlerimizin yıl içinde yaptıkları çalışmaların ve ürettikleri materyallerin sergilendiği bir etkinliktir. Bu sergi ile kardeşlerimizin fotoğraf, resim ve şiir gibi farklı sanat dalları ile tanışması ve sanata olan ilgilerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca kardeşlerimizin yaratıcı ve üretken yönlerinin açığa çıkması onların hayata farklı bir pencereden bakmasına da katkıda bulunuyor.