Flora II

Flora II

Burcu Günay
 
Açılış Tarihi ve Saati: 15 Mart 2019 - 18.00
Opening Date and Time: 15 March 2019 - 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

Tüm canlılar için sonsuz yaşamın kaynağı olan bitki evreni, doğayı gözlemleyen insanı da devinimi ve görselliği ile etkiler. Sanatçının ise doğayı, sanatının ham maddesi olarak seçimi ile doğa nesnesi yeniden yaratılarak günümüz teknikleri ile dolaşıma sokulur. Sanatçının doğa ile insan arasındaki bağa ulaşmaya yönelik arayışları daha çok organik malzemelere olan ilgi ve doğadaki unutulanlara dokunma isteği ile ilintili olabilir. Eserlerinde, izlenim ve iç dürtülerini dışsallaştırırken geleneksel natürmort geleneğine atıfta bulunan dokunuşlar sergileyen Burcu Günay, kendi bitki evrenini yakalama çabasındadır. Flora II’de kimi zaman çini mürekkebi kimi zaman boya ile göze gelen yazı, doğadan yansımaların biçimini oluştururken, kendi gerçekliği olan okunmaya dönük işlevini etkisizleştirir ya da gölgede kalmayı tercih eder. Sanatçı Günay’ın büyük boyutlu tualleri, doğadan toplanıp sanat nesnesine dönüşen kurumuş bitkilere de ev sahipliği yapar. Bu yönüyle sanatçı bitkilerin kendisini ve temsilini tuallerinde sergileyerek kendi düş bahçesini oluşturur.