Açık Fikirler

Açık Fikirler

Fahriye Çıtaklı, Aşkın Ayrancıoğlu
 
Açılış Tarihi ve Saati: 16 Mart 2019 - 18.00
Opening Date and Time: 16 March 2019 - 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey Exhibition Hall

Fahriye Çıtaklı ve Aşkın Ayrancıoğlu güncel politika, aile, arkadaşlar, hayat, devlet, insan, doğa, emek, aşk gibi konulardaki fikirlerini karikatür, resim, fotoğraf ve illüstrasyonla kısa ve vurucu şekilde sunuyorlar. İki sanatçı da eserlerini ezber bozan, otorite sarsan, insanı silkeleyip kendine getiren şeyler anlatma çabası ile sergiliyorlar. Fahriye Çıtaklı ve Aşkın Ayrancıoğlu içinde bulunduğumuz zamanı ve onun kurallarını mizahi bir üslupla eleştiren sanatçılar olarak siz sanatseverleri sergilerine bekliyorlar.