Tansu Gürpınar Doğa Derneği Onursal Üyeliği Buluşması

Tansu Gürpınar Doğa Derneği Onursal Üyeliği Buluşması

Tansu Gürpınar Doğa Derneği Onursal Üyeliği Buluşması


1 Mart 2019 - Saat: 19.30
1 March 2019 - Time: 7.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

Doğa Derneği, 2002 yılında Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini ve doğa kültürünü araştırmak ve korumak için kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’de çağdaş doğa korumanın duayenlerinden biri kabul edilen Biyolog Tansu Gürpınar Doğa Derneği’nin ilk onursal üyesi olmuştur. Gürpınar’ın kuşların ve geniş anlamda biyolojik çeşitliliğin korunmasına dair emekleri sonucunda Türkiye’deki pek çok canlı türü ile önemli doğa alanı koruma altına alınmış ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Doğa Derneği, Tansu Gürpınar’ın ilk onursal üyesi oluşunu kutlamak ve kendisinden ülkemizdeki doğa koruma çalışmalarının temellerinin nasıl atıldığını dinlemek için Tansu Gürpınar Doğa Derneği Onursal Üyeliği Buluşması'nı gerçekleştirecektir. Etkinlikte doğa koruma kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler bir araya gelecektir.
 
Etkinlik ücretsizdir. Katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.