Beşir Göğüş Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü Töreni

Beşir Göğüş Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü Töreni

Beşir Göğüş Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü Töreni


Dil Derneği
 
12 Şubat 2019 - Saat: 18.00
12 February 2019 - Time: 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Ödül, 2019'da bir şiir kitabına veriliyor. Çocuklar için yazılan şiirler, romanlar, öyküler aynı zamanda yarını şekillendirecek genç beyinlerimizin değer yargılarını, başkalarını anlama, özdeşleşme, kendini anlatma yönlerini geliştireceği için çok önemli. Böyle bir ödülün verilmesine Dil Derneği olarak katkı vermek kıvancımız. Ülkemizin büyük bir acıyla sarsıldığı 1999 Yalova depremi aramızdan Beşir Göğüş’ü, eşini ve kızını da aldı. Bize düşen kalıtına sahip çıkmak, çizdiği aydınlanma yolunda ödünsüz ilerlemek. Kızı Dilek Göğüş Ülgüray’ın desteğiyle yaşatılan bu ödül bıraktığı bayrağı gelecek kuşaklara aktarmanın bir