Alt Tarafı

Alt Tarafı

Alt Tarafı
Bottom of It
 
Boğaç Ülker
 
Açılış Tarihi ve Saati: 6 Şubat 2019 - 19.00
Opening Date and Time:  6 February 2019 - 7 pm

6-18 Şubat 2019
6-18 February 2019

 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Andrei Gennadiyevic Karlov Exhibition Hall

“Kare kare bakmak istedim yapraklara, gölgelere. Bir daha bir daha bakmama imkan veren her birinin fotoğrafını çekmekti, ben de öyle yaptım.
Her karede bir kelime çıktı karşıma. Bir hece bazen. Bir ses.
Tek başına o ses bazen, kimi zaman yan yana dizip, düzenleyince bir melodi, bir cümle, bir şiir, bir deyiş oldular.
Duymak sadece kulağın işlevi değilmiş. Gözle de duyulurmuş bazen.

“Alt tarafı” yapraklar gibi, gölgeler gibi salınır, savrulur, süzülür, halden hale gider-gelir, gider-gelmez, yaşarız kentimizde kendimizle.”
 
Boğaç Ülker