Atatürk: İz Bırakan İlkler

Atatürk: İz Bırakan İlkler

Atatürk: İz Bırakan İlkler

Atatürk: İz Bırakan İlkler
 
Ergün Başar
 
Açılış Tarihi ve Saati: 1 Şubat 2019 - 18.00
Opening Date and Time: 1 February 2019 - 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey Exhibition Hall

Ressam Ergün Başar bugüne kadar, 18 kişisel, 5 karma yağlı boya resim sergisi gerçekleştirdi. 2014 yılında 45 adet suluboya portre çalışmaları yaptı, 2015 yılından itibaren tual üzeri yağlıboya, tual üzeri füzen, grafit portre ve tual üzeri altın varak çalışmalarına devam etmektedir.
Tarih bilincini aşılamak amacıyla 2015 yılında “Atatürk: İz Bırakan İlkler” portre çalışmalarına ağırlık verdi. İlkleri başarmış ulusal ve uluslararası şahsiyetlerin portrelerini topluma tanıtmak, unutturmamak, genç insanların dikkatini çekmek için çalışmalarına devam etmektedir