Quartet Mapa

Quartet Mapa

Quartet Mapa

Quartet Mapa

15 Ocak 2019 - Saat: 20.00
15 January 2019 - Time: 8 pm
 
Yılmaz Güney Sahnesi
Yılmaz Güney Stage

2008 yılında İSİS QUARTET adıyla kurulan topluluk, bu isimle 2008-2010 yılları arasında yurtiçi
ve yurtdışında çeşitli konserler vermiştir. 2016 yılı itibariyle QUARTET MAPA ismini alan topluluk
Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinin bir
araya gelmesiyle oluşmuştur. Quartet’in repertuarında her dönem klasik müzik bestecilerinin
eserleri olmasına karşın, öncelikli amacı klasik müziğin ülke çapında yaygınlaşmasına aracı
olmak, çağdaş dünya ve Türk eserlerinin ülkemizde seslendirilmesine katkıda bulunmak, çok
sesli müzik ile zengin Türk ezgilerinin bir arada kullanıldığı bir müzik anlayışıyla düzenlenmiş
eserlerle yerelden evrensele ulaşmaktır. 2016 yılı itibariyle repertuarını bu amaç çerçevesinde
oluşturan topluluk, Solist keman sanatçısı olarak topluluğa katılan Hüseyin Ulutaş’ın yaylısazlar
quarteti ve solo keman için düzenlediği N.Paganini, A.Bazzini, H.Wieniawski’den A.E.Çiçek’e
kadar uzanan zengin bir repertuarla konserler vermeye başlamıştır. Topluluk konserlerinde
klasik müzik orkestra ve topluluklarının kullandığı 442hz La yerine, 432 hz. La kullanmaktadır.
2016-18 sanat sezonlarında Ankara Türk-Japon Vakfı, ODTÜ Sanat Festivali, İstanbul Bitiyatro
Bisahne, Eskişehir Belediyesi Ergin Orbey Sahnesi, Ankara İtalya Büyükelçiliği’nde konserler
vermiştir.
 
Solist: Hüseyin Ulutaş (Keman)
Keman: Yeşim Güner Kıvılcım
Keman: Şenzelita Aykanat
Viyola: Melda Sak
Viyolonsel: Zeynep Ulutaş
 
PROGRAM
A.BAZZİNİ: Quartet no:6 SALTARELLO
N.PAGANİNİ: CAPRİCE NO:24
N.PAGANİNİ: LE STREGHE (Cadıların Dansı )
A.BAZZİNİ: LE RONDE des LUTİNS (Cücelerin Dansı)
H.ULUTAŞ: GİRİŞ, ZEYBEK, HORON TEPENLER
A.E.ÇİÇEK: HAYDAR HAYDAR
GREENSLEEVES and WHITSLE HORA FANTASIE
H.WIENIAWSKI: POLONAISE No: 1 D- Major
 
Düzenlemeler: Hüseyin Ulutaş

Etkinlik ücretlidir.
Bilgi ve rezervasyon: 0533 743 13 66 / quartetmapa@gmail.com