Mutabık Yalanlar

Mutabık Yalanlar

Mutabık Yalanlar
Agreed Lies
 
Duran İleri
 
30 Ocak - 9 Şubat 2019
30 January - 9 February 2019
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi – Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center – Abidin Dino Exhibition Hall

‘Mutabık Yalanlar’ Duran İleri’nin gösteri yöntemi ile içeriğinin manipüle edilmesi düşüncesine odaklandığı çalışmalardan oluşmaktadır.