Hekimlerin Resim, Fotoğraf, Seramik ve Heykel Sergisi

Hekimlerin Resim, Fotoğraf, Seramik ve Heykel Sergisi

Hekimlerin Resim, Fotoğraf, Seramik ve Heykel Sergisi

Hekimlerin Resim, Fotoğraf, Seramik ve Heykel Sergisi
Painting, Photography, Ceramics and Sculpture Exhibition oF Doctors

Ankara Tabip Odası

Açılış Tarihi ve Saati: 19 Ocak 2019 – 19.00
Opening Date and Time: 19 January 2019 – 7.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi – Osman Hamdi Bey Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center – Osman Hamdi Bey Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen “Hekimlerin Resim, Fotoğraf, Seramik ve Heykel Sergisi” 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 19.00’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde izleyicisi ile buluşuyor.