“Çöp Toplayanlar, Kurban ve Diğerleri”

“Çöp Toplayanlar, Kurban ve Diğerleri”

“Çöp Toplayanlar, Kurban ve Diğerleri”

“Çöp Toplayanlar, Kurban ve Diğerleri”

Kişisel Resim Sergisi
Solo Paint ing Exhibition
 
Erol BATIRBEK
 
Açılış Tarihi ve Saati: 21 Aralık 2018 – 18.00
Opening Date and Time: 21 December 2018 – 6.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Contemporary Arts Center
 
Füreya Koral Sergi Salonu
Füreya Koral Exhibition Hall

Erol BATIRBEK
Resimlerimi yaşadığım çevreden etkilenerek, gözlemlerime dayanarak yapıyorum.
Öyle de çalışıyorum. Ele aldığım konuyu salt görsel etkisi ile değil, tüm yönleri ile
farklı kaynakları araştırarak ele alırım. Film, fotoğraf, TV, yazılı metin, arşiv çalışması
vb... Daha sonra konu ile ilgili notlar alır, eskizler yaparım. Bu birikimlerden sonradır
ki ancak kendime güvenim gelir ve tuval karşısına geçerim. Gelinen sonuç ne o
ilk eskizlerdir ne de söz konusu doğadır. Yepyeni bir şeydir ortaya çıkan. Sanırım
yaratıcılığın güzelliği ve heyecanı bu olsa gerek. Bir serüven ‘’de’’ yaşamak.