JANSEN ve ANKARA

JANSEN ve ANKARA

JANSEN ve ANKARA


JANSEN ve ANKARA SEMPOZYUMU
SYMPOSIUM on JANSEN and ANKARA
 
Çankaya Belediyesi 

 13 Aralık – 14 Aralık 2018   

Açılış Tarihi ve Saati: 13 Aralık 2018
Opening Date and Time: 13 December 2018
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) Mimarlık Fakültesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde, Goethe Institut Ankara katkılarıyla Başkent Ankara’nın planlama tarihinde etkin bir yere sahip olan Hermann Jansen üzerine uluslararası bir sempozyum düzenlenmektedir. Sempozyum 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde, Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacaktır. 
Hermann Jansen (doğumu: 28 Mayıs 1869, Aachen; ölümü: 20 Şubat 1945, Berlin) Aachen Üniversitesi’nde Mimarlık eğitimi görmüş, 1893 yılında mezun olarak özel bürosunu açmıştır. 1897 yılında ofisini Berlin’e taşımış ve Almanya’da kent planlaması ve tasarımı etkinliklerini sürdürmüştür. 1923’te Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile birlikte ülkede kentsel ve kırsal alanda köklü bir değişim süreci başlarken, Cumhuriyetin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş bir ülke oluşturma politikasının temel kavramları arasında, Cumhuriyet’in modern kentlere kavuşması ve kent kültürünün yaratılması önem kazanmıştır. Ankara’nın ülkenin başkenti olarak seçilmesi ve Batı'daki örnekler doğrultusunda bir metropol yaratılması için yapılanlar, Cumhuriyet’in kent ve mimarlık kültürünün oluşturulmasına yönelik önemli adımlardır. Bu süreçte, Başkent Ankara bir model oluşturmuştur.
Jansen ve Ankara Sempozyumu ile, başkentlik işlevleri yüklenen Ankara’nın planlamasında, Hermann Jansen’in planlama ve tasarım yaklaşımının, dönemin Türkiyesinde kentlerin ve bölgelerin geliştirilmesi ve planlaması kapsamında tartışılması hedeflenmektedir.

Etkinlik ücretsizdir.  Katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.