Abla Beni Anlat Fotoğraf Sergisi

Abla Beni Anlat Fotoğraf Sergisi

Abla Beni Anlat Fotoğraf Sergisi

Abla Beni Anlat Fotoğraf Sergisi

Disleksi Derneği
 
Açılış Tarihi ve Saati: 26 Aralık 2018 – 18.30
Opening Date and Time: 26 December 2018 - 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Contemporary Arts Center
 
Abidin Dino Sergi Salonu
Abidin Dino Exhibition Hall

Abla Beni Anlat / Sister Tell About Me
 
Kimlik kelimesi sözlük anlamıyla; “Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan
belirtiler, nitelikler ve özelliklerle, bir kimsenin belirli bir kimse olmasını sağlayan
koşulların, onun kişiliğine ilişkin özelliklerin tümü, bir insanın kim olduğu” şeklinde
tanımlarız. Hepimizi basmakalıp kimliklerimiz beşikteyken yakalıyor. Erkek, kız,
normal ya da olmayan, güzel bebek ya da çirkin bebek gibi etiketlerle başlıyoruz
hatta kromozom sayımız, öğrenmedeki başarımız ya da çektiğimiz güçlük bile önemli
kim olduğumuzu belirlemek için… Adımlarımızı ilk attığımız günden bu yana etiketler
her geçen gün artarak devam ediyor, bizleri şekillendiriyor ya da biz şekillendikçe bir
kimlik bürünüyoruz.
Çok şımarık, çok akıllı ama kafası derste değil, biliyor ama yazmıyor diyoruz. Kimler
için mi? Disleksili yani Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuklarımız için… Disleksi
normal ya da normal üstü zekaya sahip çocuklarda yaygın olarak görülen bir
FARKLILIK’tır ve görülme sıklığı ise kız çocuklarında %4, erkek çocuklarda ise %6
oranındadır. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Mozart, Can Dündar, Walt Disney,
Aslı Enver ve Steven Spielberg gibi pek çok ünlünün ise disleksili olduğunu biliyor
muydunuz?
Disleksili bir çocuğun dünyası, yaşadığı kaos, akran zorbalığı ve daha fazlasının
olduğu bu karmaşık dünyayı bir nebze olsun fotoğraf ile yorumlayan #ablabenianlat
sergisi pek çok Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuğumuzun yaşadıklarına ışık
tutmak ve bu kaos içerisinde yerini bulmaya çalışan, kendini çaresiz hisseden bir
ailenin hikayesinden yola çıkılarak ortaya konmuş bir projedir. Ülkemizde bu konuda
maalesef yeterince farkındalık sahibi olmadığımız gibi başta tanılama olmak üzere
eğitim konusunda da çok gerideyiz ve yetersiz kalıyoruz. Pek çok çocuk ve aile
daha ilk tanılama kısmında zorluklarla karşılaşıyor, çocuklarımız gerekli olmadığı
halde ilaçlara maruz kalıp eğitim kısmında yeterince destek alamıyor. Disleksi için
önce farkındalık sahibi olmalı, okullarda ortak disiplin oluşturmalı, daha bilinçli
eğitim hizmetleri ile geleceğimizin aydınlık yüzü olan çocuklarımızın bugününe ışık
tutmalıyız. Bu sergi disleksili bir çocuğun gözünden içsel yolculuğunu, duygularını,
ilişkilerini, zorluklarını ve mutluluklarını anlatmak için yola çıksa da tüm disleksili
çocuklarımızın hikayelerinin ortak duygularını üzerinde taşır.
Bu sergiye gelmekle kalmayın ve tanıdığınız herkesi davet edin. Sergide görüşmek
üzere