Ten Taş Toz

Ten Taş Toz

Ten Taş Toz

Açık Atölye Ankara

21 Aralık - 2 Ocak
 
Açılış Tarihi ve Saati: 21 Aralık 2018 – 19.00
Opening Date and Time: 21 December 2018 –7 pm

 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Contemporary Arts Center
 
Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu
Andrei Gennadiyevic Karlov Exhibition Hall

TEN TAŞ TOZ
İnsan değişir, mekan değişir, toza dönüşür anlar,
anılar. Kent ve insan bedeninin, belleğinin sunduğu
hikayeleri araştırmak bu projenin ana temasını
oluşturur.
Kente dair zihinsel haritaları görünür kılmak
amacıyla kent mekanları ve kent insanlarının kenti
sahiplenecek kusurluluk içinde kusursuzluğu
aradığı ve bunu sanat disiplinleri ile ürüne
dönüştürdüğü bir platform çalışmasıdır.
Ten Taş Toz projesi kentin kamusal alan ile mahrem
olan alanları arasındaki eylemlerin karşılaşmaları
için öncü bir tavır niteliğindedir. Kent algısının
zihinsel, bedensel, duygusal temsilleri ortak yaşam
alanlarının getirdiği kodlar ve hafıza kayıtları bir
“KİMLİK” yaratmaya (yeni/yine) fırsat sağlayabilir.
Ten Taş Toz, oluşan yeni kimlik biçimlerinin
kent/insan/yaşam için getirdiği fırsat tehditlerini
araştırmaya odaklanır.
Açık Atölye Ankara
instagram.com / acikatolyeankara
facebook.com/ acikatolyeankara
Contemporary Arts Center