Fikret Otyam

Fikret Otyam

Fikret Otyam

Fikret Otyam
Anma Etkinliği

19 Aralık 2018 - Saat:19.30
19 December 2018 - Time:7.30pm
 
Yılmaz Güney Sahnesi
Yılmaz Güney Stage

Fikret Otyam , Anadolu halklarının yaşantısını, kültürünü, müziğini, 
rengini, geleneğini fotoğraf makinesi ile  fırçası ile dünyaya 
duyuran çok önemli bir sanatçıdır... Fikret Otyam  merhamettir, 
sevgidir, vicdandır, boydan boya Anadolu'dur...