Yasemin Tümer

Yasemin Tümer

Yasemin Tümer

Kişisel Sergi
Solo Exhibition
 
Açılış Tarihi ve Saati: 17 Aralık 2018 – 18.00
Opening Date and Time: 17 December 2018 –6.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Contemporary Arts Center
 
Abidin Dino Sergi Salonu
Abidin Dino Exhibition Hall

Bitmek bilmeyen bir doyumsuzluk düşünün. Bu doyumsuzluğun içinde dünyaya
neden geldiğimizi unutmuş ve kendimize madde çöplüğü, madde hurdalıkları ya da
mezarlıkları yaratmaya başlamışız. Duygularımızı ve ruhumuzu, kısacık ömrümüzde
maddenin zindanında çürümeye terk etmişiz. Eşyaya olan bağımlılığımız bu dünyada
olan varlığımızı bize unutturmuş. Ruhumuzun çığlıklarını artık duymaz olmuşuz.
Ruhumuza ulaşan merdivenlerimizi kendi ellerimizle yok ediyoruz, her gün biraz
daha zombileşiyoruz, dünyayı, kendimizi her gün biraz daha enkaz ve hurdalık haline
getiriyoruz…
Contemporary Arts Center