Psikanalize Giriş Seminerleri

Psikanalize Giriş Seminerleri

Psikanalize Giriş Seminerleri

Psikanalize Giriş Seminerleri
Introduction to Psychoanalysis Seminars

Freud - Lacan Psikanaliz Derneği
Freud - Lacan Psychoanalysis Association

13 - 20 - 27 Aralık 2018 - Saat: 18.00
13 - 20 - 27 November 2018 - Time: 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi
Contemporary Arts Center 

Gülten Akın Salonu
Gülten Akın Hall

Psikanalize Giriş Seminerleri Ekim-Kasım-Aralık ayları boyunca programda belirtilen Perşembe günlerinde 18.00 - 20.00 saatleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonunda gerçekleşecektir. İlki 25 Ekim gününde başlayan seminerler 9 haftalık bir program şeklinde sürecek olup, seminer başlıklarının, semineri verecek olan kişilerin ve seminer tarihlerinin detaylı olarak yer aldığı program aşağıda belirtilmiştir. Seminerlere kayıt yaptırılması zorunludur.

Kayıt için: freudlacanpsikanalizdernegi@gmail.com

Program
1. Oturum 13 Aralık: Simgesel, İmgesel, Gerçek - B. Pınar Bulut
2. Oturum 20 Aralık: Klinik Yapılar & Sinthome - Faruk Gençöz
3. Oturum 27 Aralık: Topoloji - Tülin Gençöz