Jansen ve Ankara

Jansen ve Ankara

Jansen ve Ankara Harita Plan ve Eskizlerle Başkentin Tasarım Öyküsü 
Jansen and Ankara: Capital City’s Design Story with Maps, Plannings and Drawings

Çankaya Belediyesi 

Açılış Tarihi ve Saati: 13 Aralık 2018 - 18.30
Opening Date and Time: 13 December 2018 - 6.30

Çağdaş Sanatlar Merkezi
Contemporary Arts Center 

Füreya Koral Sergi Salonu
Füreya Koral Exhibition Hall

Cumhuriyetin başkenti Ankara'yı planlamış olan Hermann Jansen'in ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Arşivi'nden derlenen özgün el çizimleri ile eskiz, plan ve tasarım çalışmaları ve Berlin Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Mimarlık Arşivi'nden erişilen şehir planı örnekleri, Uluslararası ‘Jansen ve Ankara’ Sempozyumu kapsamında düzenlenecek olan ‘Jansen ve Ankara: Harita, Plan ve Eskizlerle Başkentin Tasarım Öyküsü’ sergisinde sunulacaktır. Bugün içinde yaşadığımız mekanların planlama ve tasarım tarihine tanıklık etmek için sergiye tüm Ankaralılar davetlidir.