Yüz Yıllık Bahar

Yüz Yıllık Bahar

Yüz Yıllık Bahar Muzaffer Oruçoğlu

Açılış Tarihi ve Saati: 12 Aralık 2018 – 18.00
Opening Date and Time: 12 December 2018 – 6 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi
Contemporary Arts Center 

Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen ve tamamı Muzaffer Oruçoğlu’nun çalışmalarından oluşan “Yüz Yıllık Bahar” isimli sergimizde, geçtiğimiz yüz yılı derinden etkileyen Ekim Devrimi'nin yüzüncü yılı vesilesi ile ressam Oruçoğlu'nun çeşitli tekniklerde, söz konusu devrimi konu alan tabloları sergilenecektir.