Tevârîh-i Âl-i Dünya

Tevârîh-i Âl-i Dünya

Tevârîh-i Âl-i Dünya

Serdar Toka Yağlıboya Minyatür Sergisi
Serdar Toka Oil Paint Miniature Exhibition

Açılış Tarihi ve Saati: 03 Aralık 2018 – 19.00
Opening Date and Time: 03 December 2018 – 7.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi Osman Hamdi Bey Sergi Salonu
Contemporary Arts Center Osman Hamdi Bey Exhibition Hall

Yağlıboya Minyatür Sergisi
Sanatçı Serdar Toka, bir süredir çalıştığı Mardin’de günümüzde nakkaşlığın
olabilirliğini araştırmaktadır. Sergi, minyatürün kelime anlamıyla çelişen bir şekilde
büyük ebatlı tuvallerdeki seyirlik yağlıboya çalışmalardan oluşmaktadır. Eserler,
dünyada ve yaşadığımız coğrafyada yakın tarihin önemli toplumsal olaylarını ele
alıyor: “İspanya İç Savaşı”, “Vakay-i Küba”, “Vakayi Vietnam”, “Vakayi Zapatista”,
“Vakayi Gazze”’den bu coğrafyada 1960’lardan günümüze gelen politik çalkantılar
sırasında ortaya çıkan sarsıcı vakalar şeklinde bir yakın tarih imge/anlam üretim
deneyimi olarak değerlendirilebilir.