Riton

Riton

Riton - Meltem Atabek

3-15 Aralık 2018

Açılış Tarihi ve Saati: 03 Aralık 2018 – 18.00
Opening Date and Time: 03 December 2018 – 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center Abidin Dino Exhibition Hall

Geçmiş ve gelecek... Biz ‘an’ı yaşarken, onlar hep var. Tarihin, özellikle Anadolu tarihinin izlerini taşımak, kültürleri yaşatıp, olgunlaştırmak... Belki de farkında olmadan yaptığımız şeyler! ‘Riton’ Anadolu’ da tanrılara içkiler sunmak için yapılan, çeşitli figür ve süslemelere sahip, törensel kaplardır. Ben de bu sergide kendi Riton’larımı sizlere sunmak istedim. Meltem ATABEK