Salt Ankara Konuşmaları

Salt Ankara Konuşmaları

Salt Ankara Konuşmaları

SALT ANKARA KONUŞMALARI: ANKARA’NIN DERELERİ
SALT ANKARA TALKS: CREEKS OF ANKARA

01 Aralık 2018 - Saat: 14.00 01
December 2018 - Time: 2.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi – Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center – Gülten Akın Hall

Suda Suretimiz Çıkıyor Ankara üzerine çok yönlü araştırmalar yürüten Erman Tamur, bugün çoklukla büzler ve menfezlere hapsedilmiş olan Ankara derelerini anlatacak. Hatip ve Çubuk çayları ile İncesu Deresi çevresinin bir zamanlar şehrin başlıca yeşil alanları olduğunu belirten Tamur, bu kaynakların yanı sıra bent, köprü ve su değirmenlerinin geçmişini incelerken yapılaşmanın etkilerini tartışmaya açacak. Erman Tamur, Suda Suretimiz Çıkıyor: Ankara Dereleri Üzerine Tarihi ve Güncel Bilgiler (Ankara: Kebikeç Yayınları, 2012) kitabının yazarıdır; hâlen Ankara Enstitüsü Vakfı’nın yönetim kurulu üyesidir.

Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir.
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: salt.ankara@saltonline.org