Aynı Yerde

Aynı Yerde

Aynı Yerde
In the Same Place
 
Büşra Gürdağ Fotoğraf Sergisi 
Büşra Gürdağ Photograph Exhibition 
 
23 Kasım - 30 Kasım 2018
Açılış Tarihi ve Saati : 23 Kasım 2018 – 18.00
23 November – 30 November 2018
Opening Date and Time : 23 November 2018 –06.00 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Abidin Dino Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Abidin Dino Exhibition Hall
 
Buşra Gürdağ;
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programını 2011, yüksek lisans programını 2016 yılında tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora eğitimini sürdürmektedir. 2014 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra amatör olarak fotoğrafla ilgilenmektedir. 24 fotoğraftan oluşan Aynı Yerde ilk kişisel sergi çalışmasıdır.
Aynı Yerde;
Gürdağ’ın 4 yıldır bir sakini olduğu Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü içerisinde yer alan yapılara farklı ve eğlenceli bir bakış geliştirme denemesi. Her fotoğrafta, kısıtlı bir çevrede ve farklı zamanlarda yakalanan farklı duygular ilişkili bulunan şarkılar eşliğinde sunulmakta. Fotoğraflara eşlik eden şarkılara günümüzde çoğu insanın kullanmakta olduğu Spotify uygulama kodlarını okutarak anlık erişim sağlamak mümkün.