SALT ANKARA KONUŞMALARI:

SALT ANKARA KONUŞMALARI:

SALT ANKARA KONUŞMALARI:

Ankara’da mağazacılık ve mağaza mimarisi
 
Türkiye’de mağaza ve süpermarketler ile alışveriş merkezlerinin mimarisi ve tüketim kültürü arasında ne gibi ilişkiler vardır? Umut Şumnu, başkentin tarihi 1930’lara uzanan sembol mağazaları Sümerbank, Gima, YKM ve Vakko ekseninde konuyu incelemeye açacak. Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1980’lerin sonuna “yetinen özneden tüketen özneye geçiş”in mekânsal ifadeleri, gitgide değişen alışveriş alışkanlıkları ve bunların şehir hayatındaki yeri bağlamında değerlendirilecek.
 
Umut Şumnu, Başkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitelerinde öğretim üyesi. Mimarlık ve tasarım tarihi, kuram ve eleştirisi üzerine çalışıyor; bu alanlarda yayın, proje ve sergiler üretiyor.
 
Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: salt.ankara@saltonline.org