Başka Bir Ben Yok

Başka Bir Ben Yok

Başka Bir Ben yok
There is No Other Me

16 Kasım-30 Kasım 2018
16 November-30 Kasım 2018

Açılış Tarihi Ve Saati : 16 Kasım 2018 – 18.00
Opening Date And Time : 16 November 2018 – 6.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi
Füreya Koral Sergi Salonu
Contemporary Arts Center
Füreya Koral Exhibition Hall

İnsanın kendini anlama ve anlatmaya dair tüm uğraşı içkindir. Yani yaşama dair olan şeyler, “ben” den çıkmadır, öteki” den değil. İnsan, yaşamı boyunca kendini arar. Kendi eksikliklerini tamamlamak, çatışmalarını çözümlemek, acılarını azaltmak ve yaratıcı eylemle birey, bütün bunları, kendi ben’ini yaşamın merkezine almasıyla gerçekleştirir.
Yazdığım her şey, içsel bir zorunluluğun sonucuydu. Kaynakları da kaderimde olan bir zorlama. Yazdıklarım bana içimden saldıran şeylerdi… Beni harekete geçiren ruhun konuşmasına izin verdim… (Jung: 2001, 231-2)
“Başka Bir Ben Yok” sergisi, sanatçının öznelliğinin bir yansıması olan sanat yapıtını ima eder.
Sanatta bireysel anlatımların öne çıktığı, sanatsal pratiklerin gittikçe minör bir hal aldığı günümüzde “Başka Bir Ben Yok” sergisi, 20 farklı sanatçının birbirinden oldukça farklı eserlerini sunmaktadır.
Fikir ve Organizasyon – Sadık Arslan