Viewpoints

Viewpoints

Bu sergi Újbuda’nın üç yetenekli gencini bir araya getirmektedir. Mátyási, pastel boya, silgi ve grafiti kullanarak film üzerinde mimari çizimler yaratmaktadır. Çalışmalarına kişisel perspektif katan ve kolektif hafızaya ait tahayyülleri çağrıştıran folyo, ölçü ve gölgelemeler ile film karelerini andırır.
Doğa inceleme gezisini çağrıştıran bu enstalasyon bir insanın kavramaya (cognition) giden yoldaki süreçlerini ifade eder ve bilginin farklı kaynakları aracılığıyla sunulan imgenin menşeini keşfeder. Tutunabildiğimiz yere kadar bunların bilimsel gerçekler ya da hayal mahsulü olması fark etmez. Bir araştırma gezisinin esası herkesin deneyimlediği bir yolculuktur – sadece sorular şunlardır: gerçeğe bağlandığımız nokta nedir ve gerçeğe kimin bağlandığıdır. Budapeşte’deki sergi alanından her bir “manzara” Alplerin görüntüsü hissini verir – tüm bunlar oldukça fantastiktir. Manzaranın kusursuz güzelliğinin keyfini çıkarırken hayallere dalmış olan izleyici; önemsiz, vasat ve gündelik yaşamda kullanılan sıradan materyallerin kullanıldığını gördüğünde birden rahatsız olur: tüm o doğal şekiller buruşturulmuş bir plastik folyo ya da yapışkan banttan yapılmıştır ki bunlar günümüzde doğada insanlığın işlevine örnek teşkil edebilir.
Kondor’un yaptığı animasyonlarda hiçbir özne bulunmadığından, bu durum izleyicinin kendisini özne haline getirmesini mümkün kılar. Filmler genellikle tamamıyla sıradan yerlerde başlar; anlamlandırma/yorumlama yolculuğunda izleyiciyi daha sonra; mitoloji, felsefe ve sanattan motifler barındıran anlamlı sahnelerin yer aldığı zihinsel ve hayali yerlere götürür.
Algıladığımız “içsel olaylar” bir çeşit zihinsel ve ruhsal öykü oluşturur. “İlginin izleği” başlığı tam da bu süreci yakalamaya çalışır.