SALT ANKARA KONUŞMALARI :

SALT ANKARA KONUŞMALARI :

SALT ANKARA KONUŞMALARI :

Ankara’da mekân ve suç kültürü ilişkisi

Her şehirde suçla ilişkilendirilen, sosyoekonomik ve mekânsal dönüşümlerin de etkisiyle suç kültürünün şekillenip kuşaktan kuşağa aktarıldığı bölgeler vardır. Boran A. Mercan, Ankara’da suç kültürünü incelediği doktora çalışmasından hareketle toplumsal ve tarihsel açılardan suç ve mekân ilişkisini
tartışmaya açacak; yoğunluklu suç işlenen yerlerden şehrin geneline yayılan suç alt kültürüne geçişi değerlendirecek. Boran A. Mercan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ve aynı fakültede öğretim elemanı. Doktora eğitimini University of Kent’te tamamlayan Mercan’ın suç, sapma ve sosyal kontrol teorileri ile suç ve sosyal politika üzerine çalışmaları bulunuyor.

Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için:salt.ankara@saltonline.org

Etkinlik ücretsizdir. Katılım koltuk sayısı ile sınırlıdır.