SALT Ankara Konuşmaları

SALT Ankara Konuşmaları

SALT Ankara Konuşmaları

SALT Ankara Konuşmaları: Başkentin Kah vehaneleri

SALT Ankara Talks Coffeehouses Of The Capital
 
27 Ekim 2018 - Saat: 14.00
27 October 2018 - Time: 2 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center - Gülten Akın Hall

“Ankaracı” gazeteci Kemal Can’dan kahvehaneler konuşması
 
Türkiye’de toplumsal kültür mekânları olarak kahvehaneler, köy ve kentlerde bir
toplaşma yeri olarak benzerler kadar farklıların karşılaşmasını sağladı; kültürel,
sınıfsal ve ekonomik ayrımların temas alanı oldu. Bu niteliklerinden hareketle
Kemal Can, uzun yıllarını geçirdiği Ankara’nın kahvehanelerinde ürettiği, yaşattığı,
sürdürdüğü, tamamladığı sosyal ilişkilerden bahsedecek. Katılımcıların kendi
gözlem, anı ve deneyimlerini paylaşabileceği program, Can’ın anlatılarını takiben bir
kahvehane sohbeti şeklinde kurgulanacak.
Kemal Can, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Yeni Gündem
ve Nokta dergileri ile Sabah, Yeni Yüzyıl ve Milliyet gazetelerinde gazetecilik yaptı.
Express ve Birikim’de yazıları yayımlandı. CNN Türk, NTV, İMC TV ve Cumhuriyet
gibi yayın kuruluşlarında çalıştı. Bir süre televizyon ve sinema yapımcılığıyla uğraştı.
Hâlen Gazete Duvar’da yazıyor.
Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir.
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: salt.ankara@saltonline.org