Aydın Ayan

Aydın Ayan

45+1 Zamandizin ve Seçki

45+1 Chronology and Anthology
 
Aydın Ayan Kişisel Resim Sergisi
Aydın Ayan Solo Painting Exhibition
 
13 Ekim – 10 Kasım 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 13 Ekim 2018 – 18.00
13 October – 10 November 2018
Opening Date and Time: 13 October 2018 – 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi – Füreya Koral Sergi Salonu
/ Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu / Osman
Hamdi Bey Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center – Füreya Koral Exhibition
Hall / Andrei Gennadiyevic Karlov Exhibition Hall /
Osman Hamdi Bey Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall

Usta Sanatçı Aydın Ayan’ın “45+1 Zamandizin ve Seçki” konulu resim sergisi 12 Ekim-12
Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde
açılıyor.

Ayan’ın sergisinde “geçmişe dönük/retrospektif” “seçki” nitelikli 100’ü aşkın yapıt
sergilenecek. 45. sanat yılını 2017’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i
Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonunda açtığı sergi ile kutlayan sanatçı,
bu yıl “45+1 Zamandizin ve Seçki” konulu sergisi ile Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezine
konuk olacak, sergisine ilişkin bir de katalog yayımlanacak.
Sergideki resimler, ‘‘İnsanın Doğaya Ettiğidir”, “İnsanın Hayvana Ettiğidir, “İnsanın İnsana
Ettiğidir” ana başlıkları altında toplanabilecek doğa, yaşam, insan merkezli figüratif bir
yaklaşımın ürünleridir.