İz…ler

İz…ler

İz…ler

Traces
 
Nurdan Bozkurt Retrospektif Sergisi
Nurdan Bozkurt Retrospective Exhibition
 
1 Ekim – 30 Ekim 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 1 Ekim 2018 – 18.30
1 October – 30 October 2018
Opening Date and Time: 1 October 2018 – 6.30 pm
 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
Zülfü Livaneli Cultural Center

İz…ler
Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde 1 Ekim 2018 tarihinde
sanatseverlere açılacak olan “İz…ler” adlı retrospektif sergi, sanatçı Nurdan
Bozkurt’un 1990’lardan günümüze yaptığı seramik eserlerden bir derleme sunuyor.
Sanatçının yaşamı boyunca şahit olduğu toplumsal olayların ve yaşamının izlerini
taşıyan eserler, görsel bir anlatım dili sergilerken, sanatına ayrıntılı bir bakış imkanı
sağlıyor.
Sergi 1961 yılından günümüze yaşanan önemli toplumsal olayları anımsatan ve
sanatçının bu olayların yansıdığı eserlerine yoğunlaşan bir kurgudan oluşuyor.
Sanatını sadece estetik bir uygulama olarak değil, toplumsal duyarlılıkla da yapan
sanatçı, izleyicisine son elli yılın Türkiye’sini düşündüren ve sorgulatan bir seçki
sunuyor. İlk olarak Mart 2018’de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde
izleyicisiyle buluşan sergi, 30 Ekim 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilir.
 
İpek Candaş Atay
Sergi Küratörü