Kış Bahçesi

Kış Bahçesi

Kış Bahçesi: Japon Çağdaş Sanatında Mikropop İmgesinin Keşfi

Winter Garden: The Exploration of the Micropop Imagination in Contemporary Japanese Art
 
Japonya Büyükelçiliği
Embassy of Japan
 
4 Haziran – 17 Haziran 2018
4 June – 17 June 2018
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Osman Hamdi Bey
Sergi Salonu / Eren Eyüboğlu Sergi Salonu
Contemporary Arts Center - Osman Hamdi Bey
Exhibition Hall / Eren Eyüboğlu Exhibition Hall