Mezuniyet Sergisi

Mezuniyet Sergisi

Mezuniyet Sergisi

Graduation Exhibition
 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanat Sanatlar Fakültesi
Fine Arts Faculty Of Hacettepe University
 
22 Haziran – 4 Temmuz 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 22 Haziran 2018 – 18.30
22 June – 4 July 2018
Opening Date and Time: 22 June 2018 – 6.30 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Tüm Sergi Salonları
Contemporary Arts Center - All Exhibition Halls

Sanatın toplumda etkin ve yaygın bir konuma gelmesine öncülük eden, evrensel
düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda
bulunacak çağdaş, yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında otuz birinci
dönem mezunlarını vermektedir. Grafik, heykel, iç mimari ve çevre tasarımı, resim
ve seramik bölümünden mezun olan öğrencilerin dört yıllık birikimlerini kapsayan
çalışmalarından oluşan “Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet
Sergisi” 22 Haziran – 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş
Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilecektir. Toplumumuza yeni sanatçı bireyler
kazandırmanın heyecanını taşıyan sergi, genç sanatçıların çok yönlü gelişimini
izleyicileriyle paylaşacaktır.