Viyana’nın Heykelleri

Viyana’nın Heykelleri

Viyana’nın Heykelleri

Viyana’nın Heykelleri

Vienna's Sculptures
 
Uğur Atay Fotoğraf Sergisi
Uğur Atay Photography Exhibition
 
19 Haziran – 30 Haziran 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 19 Haziran 2018 – 18.30
19 June – 30 June 2018
Opening Date and Time: 19 June 2018 – 6.30 pm
 
Galeri Çankaya
Gallery Çankaya

Heykeller, tarihimizin önemli, şehirlerimizin tamamlayıcı unsurlarından olagelmiştir
her daim. Onlar, hem zamanın hızla akıp gittiği günümüzde dikkatlerden kaçtıkları
için, hem de yükselen binaların gölgesinde kaybolduklarından insanların ya ilgisizce
önlerinden geçtikleri ya da göz ucuyla baktıkları her zaman orada olan, şehirlerin
varlıkları...
Ve hayatları bir şekilde bu şehre dokunmuş, insanlık ailesine kendilerinden önemli
birer parça bırakıp gitmiş insanlar ve insanlık tarihinde gerçekleşmiş önemli olayları
yansıtan, tarihsel belleğimizi canlı tutan heykeller...