Yıl Sonu Resim Ve Seramik Sergisi

Yıl Sonu Resim Ve Seramik Sergisi

Yıl Sonu Resim Ve Seramik Sergisi

Yıl Sonu Resim Ve Seramik Sergisi

Year-End Painting And Ceramic Exhibition
 
Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri
 
25 Mayıs – 30 Mayıs 2018
Açılış Tarihi ve Saati: 25 Mayıs 2018 – 18.00
25 May – 30 May 2018
Opening Date and Time: 25 May 2018 – 6 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Tüm Sergi Salonları
Contemporary Arts Center - All Exhibition Halls

“Rafael gibi resim yapabilmek dört yılımı aldı, çocuklar gibi resim yapmaksa bütün
ömrümü”
Pablo Picasso
 
Çocuk gelişiminde, özellikle 3-6 yaş arasındaki okulöncesi dönemde, çocuk
üretiminin ilk ifadesini çizgilerle meydana getirir. Bu onun duygularını anlatmak için
en etkili yoludur. Çizgi ve karalamalar; keşfetmeler , yeni malzemeler, düşünceler ve
denemelerle biçimlere ulaşır.
İlk karalamadan çizgilere, lekelere, renklere...
İlk çamur parçalarından formlara, dokulara ve biçimlere dönüşür.
Bizler; sanat eğitmenleri, sizleri bu sürecin sonucunda ortaya çıkan, artistik
üretimlerine tanıklık etmeye, dünyalarını paylaşmaya çağırıyoruz.