Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Education As A Product Of Philosophy

 
Felsefe Kültür Sanat Derneği
Philosophy Culture and Art Association
 
12 Mayıs 2018 - Saat: 14.00
12 May 2018 - Time: 2 pm
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi – Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center – Gülten Akın Hall

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim > Konferans Dizisi
 
Laboratuvar Çalışması Olarak Tiyatro Eğitimi
 
Bir arada yaşama kültürünün ancak ve ancak erdemli insanlarla mümkün
olabileceğini ve erdemlerin, tüm zihinlerin eşit olduğu gerçeğinden hareketle eğitim
yoluyla öğretilebileceğini tanıtlayan disiplinin adıdır felsefe. Böyle bir tanıtlamanın
yoksunluğunda eğitimden söz etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Elbette
eğitim denen olgu, pek çok açıdan felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere
tarihlenebilir. Ancak, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan
ve herkes için bir olanak ve hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe
sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Öyle ki bu etkinlik,
insanlık tarihin en büyük ve en anlamlı projesidir.
Bu büyük ve anlamlı projeye ilişkin hususları, eğitimin başat bileşenleri olan temel
disiplinlerde çalışmalar yapan, eserler veren kişilerle ele aldığımız Felsefenin
Bir Ürünü Olarak Eğitim söyleşi dizimizi, bu sezon haricen konferans dizisiyle de
destekliyoruz.
 
Temel disiplinlerin eğitimdeki yeri ve önemine ilişkin hususları konu ettiğimiz
konferans dizimize bu ay yazar, yönetmen ve oyuncu Mine Çerçi’nin Laboratuvar
Çalışması Olarak Tiyatro Eğitimi adlı sunumu ile devam ediyoruz.
 
FKSD bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ücretsiz olup ilgili herkese açıktır…