Ankara’da Alman Bilim İnsanlarının İzinde

Ankara’da Alman Bilim İnsanlarının İzinde

Ankara’da Alman Bilim İnsanlarının İzinde

Ankara ’da Alman Bilim İnsanlarının İzinde

On The Track Of German Scientists In Ankara

 
Çankaya Belediyesi - Hacettepe Üniversitesi
 
11 Mayıs 2018 - Saat: 15.00
11 May 2018 - Time: 3 pm
Çağdaş Sanatlar Merkezi - Gülten Akın Salonu
Contemporary Arts Center - Gülten Akın Hall
 

 
Ankara’da Alman Bilim İnsanlarının İzinde programı, Hacettepe Üniversitesi Alman
Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü işbirliğiyle
yapılan, 1930’lu yıllarda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimiyle ülkemize
davet edilen Alman bilim insanlarının kentimizde ve Çankayamızda şehir planlaması,
mimarlık, sağlık, kültür ve eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda bıraktıkları
eserleri ve izleri ortaya çıkarmayı, görünür kılmayı amaçlayan bir araştırma
projesinin sonuçlarıdır.
Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden otuzbeş lisans, yüksek
lisans ve doktora öğrencisi yaptıkları araştırmanın sonuçlarını etkinlikte sunacaklar.